04136370862

جهت تماس لمس کنید

19-8

شنبه تا پنجشنبه

09370617689

شماره پشتیبانی 24 ساعته

نصب دستگاه نان سنگک
نصب دستگاه نان سنگک در شهرستان نوبران در سال 1400

اطلاعات پروژه:

نصب دستگاه نان سنگک فر دوار به همراه دستگاه شاطر اتوماتیک در سال 1401 در در بخش نوبران شهرستان ساوه استان مرکزی 

 

اطلاعات پروژه:

  • نانوایی نوبران
  • ایران، شهرستان ساوه
  • نصب دستگاه نان سنگک
  • پروژه
X