04136370862

جهت تماس لمس کنید

19-8

شنبه تا پنجشنبه

09370617689

شماره پشتیبانی 24 ساعته

گارانتی دستگاه نانوایی و شیرینی پزی

شرکت صنایع ارسباران تمامی دستگاه های نانوایی خود را اعم از دستگاه نان سنگک، نان بربری، تافتون، فانتزی و دستگاه های جانبی مانند باند خنک کننده و شاطر اتوماتیک  را گارانتی می کند.

شرایط شامل 6 بخش است:

1- شرایط گارانتی

2- مدت گارانتی

3- نحوه تقاضا

4- هزینه رفت و آمد

5- گارانتی

6- موارد خارج از گارانتی شرکت ارسباران

شرایط گارانتی محصولات صنایع ارسباران

1- شرایط گارانتی
1-1- تعویض و تعمیر قطعات دستگاه در طول مدت گارانتی 12 ماهه در صورت استفاده صحیح کاربر از دستگاه نانوایی و به کارگیری آن در شرایط مناسب کاری.

2-1- صدمه های ناشی از عملکرد نامناسب اپراتور همچون استفاده بیش از حد از دستگاه و یا عدم انجام سرویس های دوره ای مورد نیاز بر طبق برنامه زمان بندی ارائه شده و یا بهره گیری از افراد فاقد صلاحیت شامل گارانتی نمی گردد.

3-1- این گارانتی برای محصولات ساخت این شرکت که با نام های تجاری به غیر از شرکت ما به فروش می رسند، معتبر نمی باشد.

4-1- این گارانتی مستثنی از مواردی است که در آموزش و یا در عقد قرارداد، خریدار را مجاز به رفع نیازهای فنی دستگاه خود می داند.

2- مدت گارانتی
زمان اعتبار گارانتی از تاریخ کارت گارانتی دستگاه یکسال می باشد.

3- نحوه تقاضا
جهت تقاضا برای رفع عیب مورد گارانتی، کاربر بایستی ترجیحا به همراه عکس هایی واضح از قطعه و قسمت معیوب دستگاه، به همراه شماره سریال دستگاه مربوطه گزارشی را مبنی بر دلایل عیب مذکور در دستگاه تهیه کرده و با امضای شخص مربوط به این شرکت ارسال نماید. در صورتی که ایجاد عیب مذکور در دستگاه در زمره موارد مربوط به بند 1 و 2 باشد، شرکت ارسباران اقدام به رفع عیب دستگاه می نماید.

4- هزینه رفت و آمد
هزینه رفت و آمد پرسنل خدمات شرکت ارسباران طی دوره گارانتی به عهده شرکت ما می باشد.

5- گارانتی
کلیه قطعات دستگاه که شامل موارد گارانتی و محدوده ی زمان گارانتی می باشند با تأیید شرکت ارسباران، تعویض و یا تعمیر می گردند.

موارد خارج از گارانتی دستگاه های نانوایی

کارت گارانتی دستگاه نانوایی
گارانتی تمامی دستگاه های نانوایی صنایع پخت ارسباران

1-6- قطعاتی که از مدت گارانتی آن ها گذشته و یا بر مبنای تشخیص شرکت، استفاده ناصحیح دستگاه توسط کاربر مسجل گردد.

2-6- عدم انجام سرویس های لازم دوره ای بر طبق برنامه زمان بندی ارائه شده توسط شرکت .

3-6- صدمات وارده به دستگاه ناشی از تعمیر و دستکاری توسط افراد فاقد صلاحیت (فاقد تأییدیه از این شرکت)

4-6- صدمات و خسارت وارده به دستگاه ناشی از به کاربردن قطعات دارای عدم تأییدیه از شرکت

5-6- قطعاتی که بتوان به راحتی آن ها را تعمیر نمود.

 

X